ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dbamy o zastosowanie rozwiązań zgodnie z przepisami

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Świadcząc usługi kadrowo-płacowe dbamy o zastosowanie rozwiązań zapewniających harmonijną współpracę pomiędzy klientem i jego pracownikami.

W ramach usług płacowych oferujemy sporządzanie listy płac i prowadzenie rozliczeń zgodnie z wymogami prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz indywidualnymi wymaganiami klientów. Przygotowujemy raporty płacowe pozwalające na analizę kosztów zatrudnienia w wielu płaszczyznach.

Zapewniamy optymalizację kosztów zatrudnienia pracowników, doradztwo w zakresie prawa pracy, sporządzamy i rozwiązujemy umowy, przygotowujemy karty pracy oraz prowadzimy akta osobowe pracowników.

Oferujemy świadczenie usług na systemie własnym jak i systemie udostępnionym przez klienta. Zapewniamy bezpieczeństwo i przechowywanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.